Botvid

Löpare och bordstabletter i varprips. Garner: Cottlin och blekt bomull. 4 skaft och 2 trampor.