Knyppling

Efter tappra försök av vår SPF förening ”Gillhög” under ett par års tid lyckades man äntligen i slutet av våren 2015 att få ihop en kurs i knyppling.

Jag provade på lite knyppling i min tidiga ungdom, troligen i mellanstadiet, dvs sent 50-tal eller tidigt 60-tal, men det vet ju alla hur engagerad man är i skolslöjden…

I mitten på 90-talet fick jag en knyppeldyna av yngsta dottern, när skolan där hon gick textillinjen sålde ut gammal utrustning som inte längre användes. Den hamnade ganska snabbt långt inne i ett skåp.

Så tala om att vara nybörjare…